Editie 2018

Advertenties

 


Mededeling: Vanaf januari zal de informatie voor de editie van 2019 online beschikbaar zijn.
In 2019 gaat de Zomeruniversiteit door van 19 t.e.m. 26 juli.


 

ASPECTEN VAN HET CHRISTUSWEZEN

Wilbert Lambrechts met Jos Verhulst & Luc Vandecasteele

(van 9u tot 10.30u)

Antroposofie wil geesteswetenschap zijn, omvorming – middels meditatie – van alle door ervaring en denken bereikte kennis. Ze is openbaring van geest- of Ik-inzicht, wat ook het object van kennisaandacht moge zijn. De dusdanige ontwikkeling van de geest- dimensie in de ziel is dé moderne opgave van de mens van het zogenaamde bewustzijnsziele-tijdperk en dat vooral sinds het einde van de 19de eeuw, de aanvang van de Michaëltijd. Dit zoeken geldt voor ieder kennis domein, ook voor het religieuze dat het verlost uit zijn kerkelijke eenzijdigheid en opnieuw verbindt met het leven, de natuur, de geschiedenis, de maatschappij, de persoonlijke beleving. Het stelt het Christuswezen in het midden van alle ontwikkeling en maakt het voor de uit het materialisme ontwakende, hedendaagse mens opnieuw, op een nieuwe manier ervaarbaar.

Drie sprekers zullen afwisselend een aspect van het Christuswezen belichten. Jos Verhulst behandelt het thema Christus de Scheppende, met verwijzingen naar Genesis, de Johannes-proloog en het tympaan van Vézelay. Luc Vandecasteele bericht over zijn onderzoek naar Christus in de Koran met een zijdelingse blik op Christus de Helende. Wilbert Lambrechts wil spreken over Christus de Schrijdende, de zich ontwikkelende, de zich-naar-ons-toe-bewegende, met Michaël als voorbode.


MODERNE INWIJDINGSWEG

Jaap van de Weg

(van 11u tot 12.30u)

Inwijding is een oud begrip dat duidt op de mogelijkheid om toegang te vinden tot de geheimen van de geestelijke werkelijkheid. Vroeger waren dat geheimen die zorgvuldig behoed werden. Nu ligt de weg naar deze geheimen open voor elk mens. Maar deze weg vraagt een inspanning.

In deze rode draad bouwen we aan inzichten over de concrete realiteit van de geestwereld, zoals die verborgen ligt achter de zichtbare realiteit en achter de dynamiek van de binnenwereld. Het vraagt er om te oefenen om onze wezensdelen geleidelijk om te bouwen.

We richten onze blik op de scholingsweg en trachten menskundige inzichten op te bouwen en beschrijvingen te geven over de geestelijke wereld en haar werking in het dagelijkse leven.

Hoe herkennen we de geestelijke wezens die sturend werkzaam zijn en ons inspireren in ons persoonlijke leven? En hoe herkennen we tevens de krachten die ons juist van die innerlijke ontwikkeling af willen houden? Bijvoorbeeld de aardebindende krachten (Ahriman) die je laten denken dat er alleen een koude aardse realiteit is. Of de krachten die je emotioneel aanspreken, maar ook tot egoïsme leiden (Lucifer).

Hoe herken je de wetmatigheden van de inwijdingsweg, zodat je niet verdwaalt, maar ziet dat je in vele momenten van twijfel of angst in een algemene wetmatigheid gevangen zit, die ook een algemene wetmatigheid van antwoord vraagt?


WERKGROEPEN

(van 16u tot 17.30u)

Tijdens de Zomeruniversiteit neem je gedurende de hele week deel aan één van de drie werkgroepen. Op die manier komen we tot interactie, verdieping en nieuwe inzichten. Het ‘materiaal’ dat we aangereikt krijgen in de voormiddag zal als leidraad dienen. Bij inschrijving kan je twee voorkeuren doorgeven: voorkeur A en voorkeur B. We delen de groepen in aan de hand van voorkeur en datum van inschrijving.

GESPREK EN BEWUSTZIJN – Met Melanie Lauwaert en Hannes Bonte

KUNSTZINNIG WERK – Met Roxanne Deceuninck en Annemiek Herremans

TOONEURITMIE – Met Tom Vansweevelt en André Daemen (piano)


ONTSPANNINGSDAG MET WANDELING & VUURSCULPTUUR

Onder begeleiding van Bart Bogaert


Praktische informatie

Informatie over datums, locatie en prijzen kunt u op de pagina Praktische informatie vinden.
Voor de folder, klik hier.

Advertenties